Treść artykułu

Historia szkoły

W roku szkolnym 1972/73 na zlecenie Ministra Oświaty i Wychowania na terenie DPS „Na Przedwośniu” w Międzylesiu, zostaje otwarta jedna klasa Szkoły Życia. Klasa ta stanowiła Filię Nr 1 Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 252. W roku 1973 na terenie DPS powstaje następna klasa, a w 1975 roku istnieją już trzy klasy Szkoły Życia. Do Szkoły Życia Nr 179 w 1977 roku zostają dołączone trzy kolejne klasy z Państwowego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci mieszczącego się przy ulicy Żagańskiej 34, a będące do tego momentu filią Szkoły Życia w Otwocku przy ulicy Kołłątaja 13.

Zarządzeniem Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 10 sierpnia 1990 roku Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 179 ul. Przedwiośnie 1  z dniem 1 września 1990 roku stała się filią Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 252 przy ulicy Kordeckiego 54. Zmiany te nastąpiły w wyniku ukończenia przez większość dzieci nauki w Szkole Życia.

Pierwszego lipca 1993 Kurator Oświaty przekształca filię Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 252 w Warszawie przy ul. Kordeckiego 54 ponownie w Szkołę Podstawową Specjalną Nr 179 Warszawa – Międzylesie przy ul. Przedwiośnie 1.

Od roku szkolnego 1993/94 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 179 funkcjonowała jako samodzielna szkoła przy DPS. W tym samym roku szkolnym swoją działalność wychowawczo-dydaktyczną rozpoczął oddział przedszkolny, który funkcjonował do czerwca 1995 roku. Wszystkie działania pedagogiczne podejmowane w tym oddziale, były prowadzone pod kątem przygotowania dzieci do podjęcia obowiązków ucznia klasy pierwszej. W roku szkolnym 1995/96 dzieci z oddziału przedszkolnego zostały zakwalifikowane do podjęcia nauki w klasie I. Funkcję dyrektora placówki przedszkolnej i szkolnej objęła mgr Teresa Łuszcz.  Pani Teresa Łuszcz pozyskała środki na wykończenie nowego  skrzydła w budynku domu pomocy i  w dniu 22 października 2002 roku szkołę przeniesiono do nowoczesnego  świetnie wyposażonego wnętrza.

Z dniem 01.09.2000 r. powołano Zespół Szkół Specjalnych Nr 20, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 179 i Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 8.
Z czasem został on przekształcony w Zespół Szkół Specjalnych nr 102. Dwa lata później utworzono Gimnazjum Specjalne Nr 107, które zostało wygaszone w roku szkolnym 2018/2019.

Od 1 września 2011 r. funkcję dyrektora placówki objęła mgr Jolanta Marszycka–Suchecka.

Obecnie szkoła swoimi oddziaływaniami obejmuje uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Od roku 2013 szkoła organizuje indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży przebywających w klinice Budzik.

W kwietniu 2020 szkoła zmieniła swoją lokalizację. Obecnie znajdujemy się przy ulicy Derkaczy 74.

1 września 2021 r. funkcję dyrektora objęła mgr Iwona Sekuła-Jastrzębska.