Treść artykułu

Kolędowanie w Domu Dziennego Pobytu w Falenicy