Treść artykułu

Projekt “ZIELONA NIEDZIELA”

Podarujmy sobie czas 😊

Część IV LATO w edycji 2022-2023

PARK SKARYSZEWSKI

Data: 18 czerwca 2023r.,

Zbiórka: godz. 10.00

Miejsce zbiórki: pod Teatrem Powszechnym ul. Zamoyskiego 20

Spacer dostępny dla uczniów poruszających się na wózkach.

Czas spaceru: ok. 2 godz.

Zgłoszenia do 16 czewca 2023 r. na adres: tomasz.jastrzebski@wp.pl

P.S. W razie pytań proszę kontaktować się z przewodnikiem drogą mailową.

DO ZOBACZENIA !!!   

  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Iwona Sekuła–Jastrzębska (kontakt: 22/613 06 38)