Treść artykułu

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

30 stycznia uczniowie klas SPdP wybrali się na wystawę przygotowaną przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wystawa ta jest częścią tegorocznych obchodów 160-tej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.