Treść artykułu

Wycieczka do groty solnej

W piękny, wiosenny dzień klasy Va SP oraz IIa PdP wybrały się na spacer do lasu oraz na seans do groty solnej.