Treść artykułu

Zajęcia w klasach

Koktajl klasy Va SP, karnawałowe szaleństwa klasy IIIa SP oraz zajęcia plastyczne – ,,Viva La Vida” w klasie IA SPdP .