Treść artykułu

Akcja Sprzątanie Świata

Uczniowie i pracownicy ZSS nr 102 każdego roku biorą udział w akcji Sprzątanie Świata. Hasła, zachęcające do wspólnego dbania o środowisko zawisły na ogrodzeniu szkoły. Na szkolnym boisku pojawiły się stanowiska, na których można było przypomnieć sobie zasady segregowania śmieci. Starsi uczniowie porządkowali rabaty otaczające budynek. To wszystko przy akompaniamencie muzyki.
Ogólnopolska akcja trwa do końca weekendu. Zachęcamy do włączenia się w lokalne obchody Sprzątania Świata 2020.