Treść artykułu

Dzień Papieski

Dnia 25 października obchodziliśmy Dzień Papieski. W czasie zajęć integracyjnych uczniowie SP i PdP poznali tegoroczne hasło dnia papieskiego: BLASK PRAWDY.
Katecheci przybliżyli, kim był św. Jan Paweł II, nauczanie papieża w kwestii prawdy, wolności, miłości oraz pojęcie dobra i zła. Treści wzmocniono zabawą integracyjną PRAWDA-FAŁSZ.
Ćwiczenie służyło ukazaniu, że zawsze należy mówić prawdę z miłością a unikać kłamstwa, które prowadzi do cierpienia ludzi.