Treść artykułu

Dzień Sportu

To dzień pełen atrakcji, sportowych wyzwań i pozytywnych emocji.
Nasi sportowcy zaliczali konkurencje indywidualne i zespołowe z dużym zaangażowaniem i radością.
Były nagrody, medale i wielkie brawa dla wszystkich.
Organizatorzy bardzo dziękują za udział, sportową postawę zawodników i wielkie zaangażowanie wszystkich pracowników szkoły.