Treść artykułu

Kartka świąteczna z dzielnicy Wawer – rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu „KARTKA ŚWIĄTECZNA Z DZIELNICY WAWER 2022”
Konkurs odbywał się pod Patronatem Honorowym Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

LAUREACI:

kategoria wiekowa 7-12lat
I miejsce – Marta kl. IIa
II miejsce – Wiktoria kl. IIIa
III miejsce – Alicja kl. IIIa

Kategoria wiekowa 13-15lat
I miejsce – Robert kl. VIa
II miejsce – Bernard kl. Va
GRATULUJEMY!

Uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się w dniu 10 grudnia 2022 roku (sobota) podczas “Podwórkowej Gwiazdki” na terenie XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliana Tuwima w Warszawie przy ul. Alpejskiej 16, o godz. 15.00.