Treść artykułu

O naszej szkole

Jesteśmy placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Nasza szkoła to miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom, w którym panuje serdeczna atmosfera, sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi uczniów i wychowanków.

Każda klasa wyposażona jest w komputery z dostępem do internetu oraz specjalistycznym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Nauczyciele dysponują bogatymi zestawami nowoczesnych pomocy dydaktycznych, między innymi tablicami multimedialnymi.

Szkoła posiada salę widowiskową wyposażoną w aparaturę audiowizualną.

Zajęcia ruchowe prowadzone są z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjno-treningowego.

Jesteśmy dumni z naszych sukcesów, m.in. z:

 • otrzymania tytułu „Szkoły z klasą” (wśród szkół specjalnych otrzymaliśmy ten tytuł pierwsi)
 • uzyskania grantów na prowadzenie autorskich programów
 • prowadzenia zajęć otwartych dla gości z kraju i z zagranicy oraz studentów warszawskich uczelni pedagogicznych
 • zdobywania co roku nagród i wyróżnień w przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych, na festiwalach i konkursach plastycznych
 • organizowania międzyszkolnych konkursów pod hasłem „Warszawa jest ciekawa”

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 wchodzą:

Szkoła Podstawowa Nr 179

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 8

Szkoła Podstawowa Nr 179

Szkoła przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – do 20 roku życia oraz głębokim – do 25 roku życia, w obu wypadkach – również ze sprzężeniami i autyzmem. Oferujemy szeroki wachlarz zajęć edukacyjnych obejmujący:

 • kompleksowe wspomaganie rozwoju
 • opiekę logopedy i neurologopedy
 • alternatywne wspomaganie komunikacji – AAC, MAKATON
 • usprawnianie manualne
 • zajęcia o charakterze ekologicznym
 • wycieczki edukacyjno-krajoznawcze i wyjazdy na „zielone” i „białe” szkoły
 • udział w życiu kulturalnym stolicy – wyjścia do teatrów, kin, na wystawy
 • zajęcia integracyjne, obejmujące dzieci i młodzież o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej

Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne, takie jak:

 • zajęcia świetlicowe
 • rewalidacja indywidualna
 • rehabilitacja
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia muzyczno – teatralne
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia stymulująco – terapeutyczne
 • zajęcia sportowe
 • koło fotograficzne i filmowe
 • działalność gromady zuchowej w ramach „Nieprzetartego Szlaku”

Jesteśmy pierwszą szkołą w Warszawie, która objęła zespołowymi i indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Dysponujemy dużym doświadczeniem w tym zakresie. Obecnie organizujemy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze również dla dzieci z kliniki Budzik.

Przy szkole podstawowej działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Oferujemy pomoc dzieciom z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym dzieciom autystycznym.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 8

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest szkołą dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym do 24 roku życia – również ze sprzężeniami i autyzmem.

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć edukacyjnych obejmujący:

 • porozumiewanie się w mowie i piśmie
 • opiekę logopedy
 • obsługę komputera
 • wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy, punktów usługowych
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 • wycieczki edukacyjno-krajoznawcze
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia integracyjne
 • lekcje muzealne
 • udział w życiu kulturalnym stolicy – wyjścia do teatrów, kin, na wystawy
 • wymienne praktyki we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54.

Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne, takie jak:

 • rewalidacja indywidualna
 • rehabilitacja
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia muzyczno–teatralne
 • zajęcia ekologiczne
 • zajęcia sportowe
 • koło fotograficzne i filmowe

Pracownicy szkół to wysoko wyspecjalizowana kadra z przygotowaniem do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Nasi nauczyciele to ludzie wykonujący swój zawód z pasją, poszanowaniem praw uczniów i troską o ich bezpieczeństwo. Zapewniamy naszym uczniom i ich rodzicom specjalistyczną pomoc psychologa, pedagoga, rehabilitanta i logopedy.