Treść artykułu

Pasowanie na ucznia

13 października 2022 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia.
W obecności rodziców, dyrekcji, nauczycieli i uczniów naszej szkoły pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Przyrzekali chętnie uczęszczać do szkoły, być pilnymi uczniami, dobrymi kolegami, a swoim zachowaniem napawać dumą rodziców i nauczycieli. Po ślubowaniu nastąpił akt pasowania na ucznia, którego wielkim ołówkiem dokonała Pani Dyrektor.
Uroczystość dopełnił taniec-niespodzianka w wykonaniu uczniów klas najstarszych. Na pamiątkę tego wydarzenia uczennica klasy drugiej wręczyła młodszym kolegom drobne upominki.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów i radości🙂