Treść artykułu

Światełko Betlejemskie

KLINIKA BUDZIK

Światełko Betlejemskie przekazane przez szkolnych harcerzy

Główny dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka dr n.med. Marek Migdał

Światełko Betlejemskie poszło też do dr Jan.n.med Dariusz Gruszfeld Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w ICZD.