Treść artykułu

Tekst na stronie głównej

Jesteśmy placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Nasza szkoła to miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom, w którym panuje serdeczna atmosfera, sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi uczniów i wychowanków.

Każda klasa wyposażona jest w komputery z dostępem do internetu oraz specjalistycznym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Nauczyciele dysponują bogatymi zestawami nowoczesnych pomocy dydaktycznych, między innymi tablicami multimedialnymi.

Szkoła posiada salę widowiskową wyposażoną w aparaturę audiowizualną.

Zajęcia ruchowe prowadzone są z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjno-treningowego.

Jesteśmy dumni z naszych sukcesów, m.in. z:

  • otrzymania tytułu „Szkoły z klasą” (wśród szkół specjalnych otrzymaliśmy ten tytuł pierwsi),
  • uzyskania grantów na prowadzenie autorskich programów
  • prowadzenia zajęć otwartych dla gości z kraju i z zagranicy oraz studentów warszawskich uczelni pedagogicznych,
  • zdobywania co roku nagród i wyróżnień w przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych , na festiwalach i konkursach plastycznych
  • organizowania międzyszkolnych konkursów pod hasłem „Warszawa jest ciekawa”

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 wchodzą:

Szkoła Podstawowa Nr 179

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 8