Treść artykułu

Warsztaty ceramiczne w Wawerskim Centrum Kultury

Na warsztatach w pracowni ceramicznej w Wawerskim Centrum Kultury w Aleksandrowie spotkaliśmy się po raz drugi. Każdy uczestnik zajęć miał możliwość wykonać z gliny własne jeziorko i zwierzęta w nim żyjące lub przychodzące do wody. Pracy było dużo, ale też i zapał do lepienia wielki. Po wypaleniu glinianych figurek, będziemy mogli w pełni cieszyć się efektami pracy.  Zdjęcia ilustrują aktywność uczniów klasy 2A PdP i 3C PdP.
Pracownikom Wawerskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie dziękujemy za ciepłe przyjęcie oraz świetne warunki do rozwijania aktywności plastycznej i usprawniania manualnego.