Treść artykułu

Wiosenne prace

Zakładamy ogródki w klasach oraz wykonujemy pierwsze prace w szkolnym ogrodzie.