Treść artykułu

Wizyty w cukierni

Uczniowie klas IIIA SPdP, VA SP oraz VIA SP wybrali się do pobliskiej cukierni. Trening ekonomiczny połączony z nauką korzystania z miejsc użyteczności publicznej, w warunkach naturalnych jest znakomitą formą ćwiczenia tych umiejętności:)