Treść artykułu

Wyjścia w okolicę

Wyjścia poza teren szkoły są znakomitym sposobem trenowania umiejętności komunikacyjnych oraz społecznych. Na zdjęciach uczniowie klasy VA SP i IIC PdP oraz uczestnicy ZRW II.