Treść artykułu

Zajęcia w klasach

Pan Pomidor wszedł na tyczkę w klasie 1a SP

Zajęcia usprawniająco-kompensacyjne w klasie VII b

Zajęcia z kreatywności plastycznej w klasie III a SP🙂🖌.