Treść artykułu

ZHP – uroczystość przekazania funkcji Namiestnika

W dniu 9 stycznia 2024 roku w Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie przy ul. Derkaczy 74 odbyła się niezwykle ważna dla środowiska Nieprzetartego Szlaku Hufca ZHP Warszawa Praga Południe uroczystość. Spotkanie zostało zwołane w ramach podsumowania roku 2023, w nawiązaniu do zakończonych niedawno Świąt Bożego Narodzenia. Uroczystość rozpoczęła się od “anielskiego” tańca dwojga uczniów i wspólnego odśpiewania kilku kolęd.

Po „części świątecznej” kolej przyszła na świętowanie Benefisu 40 – lecia służby instruktorskiej Harcmistrza Adama Sikonia na stanowisku Namiestnika Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku Hufca Warszawa Praga Południe. Było wiele wspomnień i podziękowań. Natępnie nastąpiła uroczysta zmiana na funkcji Namiestnika. Na mocy Rozkazu Specjalnego L1/2024 Komendant Hufca zwolnił dh hm Adama Sikonia z funkcji Namiestnika i mianował na tę funkcję dyrektorkę dh-nę hm Iwonę Sekułę-Jastrzębską.

Na uroczystość stawili się licznie harcerscy przyjaciele druha Adama, rodzice oraz harcerze naszego Szczepu 419 WDH i GZ „Leśne Bractwo”.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę dh Adamowi a pani dyrektor życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w realizacji zadań harcerskich oraz krzewieniu postawy braterstwa i wzajemnej pomocy wśród uczniów szkoły a tym samym zuchów i harcerzy.