PROJEKTY I PROGRAMY

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

W połowie roku szkolnego 2021/2022 przystąpiliśmy do  programu edukacyjno-technologicznego Laboratoria Przyszłości. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu, otrzymaliśmy ze środków państwowych wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Jako szkoła wzbogaciliśmy się o następujące urządzenia:

 • Drukarka 3D
 • Nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy
 • Rzutnik wysokiej rozdzielczości
 • Aparat fotograficzny z możliwością nagrywania filmów
 • Wyrzynarka do drewna

Zakupiony i użytkowany w ramach projektu Laboratoria Przyszłości sprzęt otworzył w naszej szkole nowe możliwości edukacyjne. Wykorzystywanie tych zaangażowanych technologii przyczynia się do wsparcia uczniów przede wszystkim w rozwijaniu wyobraźni, ułatwia proces nauki oraz zwiększa efektywność poprzez ciekawe i angażujące metody nauczania. Sprzęt ten dostarcza również narzędzi edukacyjnych, które pomagają w lepszym zrozumieniu abstrakcyjnych zagadnień.

PROGRAM DLA SZKÓŁ – OWOCE, WARZYWA, MLEKO

Jest to unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który polega na dostarczaniu dzieciom owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych.

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-V szkoły podstawowej.

Działania edukacyjne stanowią obok udostępniania dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych jeden z głównych elementów Programu dla szkół. Dzięki nim dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, w szczególności poznają korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne, a także uczą się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji oraz m.in. jak postępować, aby nie marnować żywności.

W naszej szkole program funkcjonuje od roku szkolnego 2021/22.

PROGRAM AKTYWNA TABLICA

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Głównym celem programu jest wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii, umożliwienie szerokiego wykorzystywanie TIK i doprowadzenie do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych i rewalidacyjnych.

W ramach udziału w programie Aktywna Tablica nasza szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii:

 • monitory interaktywne;
 • Smartfloor- podłoga interaktywna;
 • pakiet multimedialny do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu;
 • pakiet programów multimedialnych logopedycznych wraz z akcesoriami;
 • zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących funkcje poznawcze, usprawniających pamięć i koncentrację uwagi.

Pozyskane pomoce posłużą wsparciu procesu dydaktyczno-terapeutycznego poprzez wykorzystanie narzędzi TIK.

Realizacją projektu zostali objęci uczniowie szkoły podstawowej.

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/aktywna-tablica

PLACÓWKA WSPÓŁPRACUJĄCA

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie ul. H. Sienkiewicza 4
05-410 Józefów

PROJEKT ZIELONA NIEDZIELA

W maju 2022r. rozpoczęliśmy rodzinny projekt „ZIELONA NIEDZIELA”.

Polega na wspólnych spacerach rodzinnych po zielonych terenach Warszawy.

Zapraszamy wszystkich chętnych:

UCZNIÓW, ABSOLWENTÓW,  RODZICÓW, PRZYJACIÓŁ RODZINY, PRZYJACIÓŁ SZKOŁY i wszystkich CHĘTNYCH SPACEROWICZÓW

Cele projektu:

 • spędzanie czasu na świeżym powietrzu,
 • nawiązywanie relacji pozaszkolnych,
 • aktywność fizyczną dzieci (młodzieży) i dorosłych,
 • poznawanie miejsc i ludzi związanych z Warszawą.

Cykliczność spotkań : 4 spacery w roku WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA.

Prowadzący : Tomasz Jastrzębski – przewodnik z Warszawskiego Stowarzyszenia przewodników im. Adama Jarzemskiego, mający doświadczenie w „przewodnickiej” pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.