Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 8

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest szkołą dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym do 24 roku życia – również ze sprzężeniami i autyzmem.

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć edukacyjnych obejmujący:

 • porozumiewanie się w mowie i piśmie
 • opiekę logopedy
 • obsługę komputera
 • wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy, punktów usługowych
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 • wycieczki edukacyjno-krajoznawcze
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia integracyjne
 • lekcje muzealne
 • udział w życiu kulturalnym stolicy – wyjścia do teatrów, kin, na wystawy
 • wymienne praktyki we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54

Poza kontynuacją zajęć, które uczniowie realizowali w szkole podstawowej, szkoła przysposabiająca obejmuje przedmioty: gospodarstwo domowe, prace porządkowe i biurowe oraz szycie i papieroplastyka.

Gospodarstwo domowe

Prace porządkowe i biurowe

Szycie i papieroplastyka

Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne, takie jak:

 • rewalidacja indywidualna
 • rehabilitacja
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia muzyczno – teatralne
 • zajęcia ekologiczne
 • zajęcia sportowe

Bardzo dużą wagę przywiązujemy do aktywności ruchowych.

Zajęcia na basenie

Aktywności na boisku szkolnym

 

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.